Sales partner

For 23 years, Helmar Measurement Systems has been a representative and trade partner of companies offering measuring equipment in medicine, biomechanics, ergonomics and sports. They represent companies such as: COMETA, CONTEMPLAS, Fluke Biomedical, Unfors Raysafe, Vicon.
Helmar Measurement Systems offers measurement equipment from well-known manufacturers for the following applications:

– Quality control equipment in diagnostic radiology, fluoroscopy, mammography and computed tomography,

– Dosimeters and radioactive contamination meters,

– Gait functional assessment systems,

– Motion capture systems (mocap),

– Systems for assessing the degree of damage to peripheral nerves and muscles (EMG),

– Motion analysis video systems in the field of sport, medicine and industry.

Helmar Measurement Systems od 23 lat jest przedstawicielem, oraz partnerem handlowym firm oferujących aparaturę pomiarową w medycynie, biomechanice, i ergonomii, oraz w sporcie. Reprezentujemy firmy takie jak: COMETA, CONTEMPLAS, Fluke Biomedical, Unfors Raysafe, Vicon. Oferujemy sprzęt pomiarowy renomowanych producentów do następujących zastosowań:

– Sprzęt do kontroli jakości w radiologii diagnostycznej, fluoroskopii, mammografii i tomografii komputerowej,

– Dawkomierze, oraz mierniki skażeń promieniotwórczych,

– Systemy oceny funkcjonalnej chodu,

– Systemy motion capture (mocap),

– Systemy oceny stopnia uszkodzenia nerwów obwodowych i mięśni ( EMG ),

– Systemy wideo analizy ruchu z zakresu sportu, medycyny i przemysłu.

Get in touch!

PHONE

+48 22 5234113
+48 604498131

ADRESS

HELMAR Measurement Systems
Powstańców Śląskich 108C / 2
01-466 Warsaw
Poland

EMAIL

info@helmar-ms.pl

TEAM CONTEMPLAS